Diensten

Wij bieden een breed pakket aan diensten. Van ondersteuning bij de salarisadministratie tot juridisch advies of ondersteuning bij het huisvesten van uitzendmedewerkers. Wij hebben het voorwerk gedaan door betrouwbare partners te selecteren. Op basis van de collectiviteit van Flexpartners kun jij vervolgens profiteren van scherpe inkooptarieven.

Backoffice

De backoffice is een essentieel onderdeel van jouw onderneming en omvat alle administratieve, financiële en juridische zaken. Vooral verloning en facturatie kosten veel tijd en energie. Ook omdat je te maken hebt met steeds veranderende wetgeving. Je kunt deze werkzaamheden bij onze partner uitbesteden tegen een zeer gunstig tarief.

Advisering

Als startende ondernemer komt er veel op je af. Je moet allerlei keuzes maken. Wij weten wat er allemaal bij komt kijken als je een bedrijf begint. Onze kennis en ervaring delen wij graag met enthousiaste, startende ondernemers. Ook kunnen wij met je meekijken of er processen zijn die je efficiënter kunt inrichten. 

Verzekeringen

Het afdekken van risico’s is iets waar elke ondernemer over nadenkt. Dit is binnen de uitzend- en detacheringsbranche niet anders. Hoe fijn is het als je als ondernemer kan samenwerken met een adviseur die jouw markt snapt, de risico’s kan inschatten en hier samen met jou over kan sparren. Zodat je weet welke risico’s je het beste kan verzekeren.

Kleding en inboedel

Soms is het nodig om als uitzendbureau te investeren in werkkleding voor je medewerkers. Of moet je een woning inrichten als je bijvoorbeeld werkt met arbeidsmigranten. Omdat kleding en inboedel vaak grote kostenposten zijn, hebben we de samenwerking gezocht met een leverancier die hierin gespecialiseerd is.

Sourcing arbeidsmigranten

Door het personeelstekort in Nederland kan het nodig zijn om de blik te richten op arbeidskrachten uit het buitenland. Wij werken samen met recruitmentbureaus in het buitenland die zich richten op de werving van medewerkers die graag in Nederland willen werken. Op basis van jouw selectiecriteria zoeken zij naar geschikte kandidaten.

Arbodienst

Volgens de Arbowet moet je minimaal een basiscontract afsluiten met een arbodienst. Door de specifieke wetgeving rondom uitzenden is niet iedere arbodienst hiervoor geschikt. Flexpartners heeft afspraken gemaakt met een arbodienst die van de uitzendsector een specialisme heeft gemaakt.

Juridische ondersteuning

Ondanks dat flexibele arbeid onder het arbeidsrecht valt, is het andere tak van sport. Het advocatenkantoor waar wij mee samenwerken is gespecialiseerd in de flexbranche. Met een abonnement kun je voor een vast bedrag per maand een bepaald aantal uur per jaar gebruikmaken van de expertise van deze advocaat.

Mobiliteit

Flex-lease, short-lease of long-lease? Onze partner is specialist in mobiliteit voor de uitzendbranche en biedt je optimale flexibiliteit tegen zeer gunstige, collectieve voorwaarden. Naast flinke besparingen krijg je inzicht in de mobiliteit van jouw organisatie en kun je de mobiliteitsbehoefte beter managen. Aflevering in heel Nederland.

CRM / ATS

Met een CRM-systeem kan je eenvoudig allerlei gegevens registreren over klanten, kandidaten, vacatures en plaatsingen. Hiermee ondersteun je het gehele recruitmentproces. Van online werven en selecteren tot het beheren en plaatsen van kandidaten. Dit bespaart tijd en dubbele invoer.

Huisvesting

In deze markt is het lastig om geschikte en betaalbare huisvesting te vinden voor je uitzendkrachten. Onze partner heeft een landelijk netwerk met SNF gekeurde woningen. Deze kun je flexibel huren, tegen reële prijzen. Het aanbod is breed: van eengezinswoningen tot modulaire woon- en studiocomplexen.

Vacature marketing

Waar bevindt jouw doelgroep zich? Hoe verleid je kandidaten in deze lastige arbeidsmarkt? Hoe zorg je ervoor dat jouw vacature opvalt tussen alle andere? Dit zijn vragen waar je als intermediair dagelijks mee stoeit. Daarom zijn wij een intensieve samenwerking aangegeven met een partner die is gespecialiseerd in online werving via social vacature ads .

Recruitment chatbot

Van de 100 kandidaten op je vacaturepagina, klikt slechts een klein aantal op de knop: Solliciteer. Het aantal kandidaten dat daadwerkelijk solliciteert ligt tussen de 2% en 5% van het totaal aantal bezoekers. Een chatbot kan dat percentage verhogen, door bezoekers actief te vragen of ze interesse hebben of nog een vraag hebben.

Subsidieadvies

Subsidies, loonheffingen, sociale verzekeringen. Vaak ligt fiscaal voordeel voor het oprapen. Wij werken samen met een partner die jou verrast met fiscale voordelen waarvan je het bestaan niet wist. Zij kunnen onterecht afgedragen premies terugvorderen en werkgeverslasten optimaliseren, nu maar ook in de toekomst.

Remote recuitmentservice

De krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. Hoe vind je als intermediair in deze markt nog de juiste kandidaat voor je vacatures? Dit is vaak het werk van Recruiters. Alleen die zijn ook bijna niet meer te vinden. Om onze Intermediairs hiermee te helpen heeft Flexpartners een nieuwe dienst ontwikkeld: de Remote-Recruitmentservice.

Administratie / Accountant

De administratie is vaak een tijdrovende en ingewikkelde klus. Terwijl je alleen met een goede weergave van de stand van zaken binnen jouw onderneming de juiste beslissingen kan nemen om jouw bedrijfsresultaten te verbeteren. Onze partner is gespecialiseerd in de flexbranche. Profiteer van de scherpe voorwaarden!

Een bedrijf aan-of verkopen

Als je een bedrijf wilt aan- of verkopen, heb je vaak te maken met een ondoorzichtige markt waarbij de kwaliteit moeilijk is te achterhalen. Onze partner is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van intermediairs. Een specialist die geen dure luchtkastelen voorspiegelt, maar een reële indruk geeft van aan- en verkoopprijzen.