privacyreglement

Privacyverklaring

Flexpartners hanteert een privacybeleid. Wij nemen jouw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met jouw persoonlijke informatie om. Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen wij je om persoonsgegevens. Flexpartners houdt zich aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze privacyverklaring.

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. Wij streven daarbij naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Delen van gegevens
Wij delen verzamelde persoonsgegevens uitsluitend met expliciete toestemming met derden ter ondersteuning van onze diensten of indien dit wettelijk verplicht is. Wij zien erop toe dat er met deze derden  afspraken worden gemaakt over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. De verzamelde persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Zonder jouw toestemming zullen wij geen gegevens doorgeven.

Door het invullen van het contactformulier geef je Flexpartners toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden als hierboven beschreven. Hierdoor word je vrijblijvend klant van de dienstverlening van Flexpartners. Wanneer je het niet op prijs stelt dat Flexpartners jouw persoonsgegevens gebruikt voor de bovenstaande doeleinden, kun je dat ons laten weten. Dit betekent echter wel dat Flexpartners je geen diensten kan verlenen en dat het beperkingen met zich meebrengt.

Welke informatie wordt verzameld?

Inschrijfformulier en reageren op vacatures
Als gebruiker van Flexpartners kun je een contactformulier invullen. Hiervoor geef je ons informatie zoals: naam, telefoonnummer en mailadres. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven.

Cookies
Zoals veel websites maken wij gebruik van cookies en weblogfiles voor het meten van het bezoek op onze website. Als je niet wilt dat wij die gebruiken, dien je in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Accepteer je cookies wel, dan blijven die gedurende vijf jaar op je computer, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics, een product van Google Inc. Dit programma maakt gebruik van cookies, om te kunnen zien hoe bezoekers onze site gebruiken. Op deze manier kunnen we onze website blijvend optimaliseren. De informatie van de cookies wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op computers in de Verenigde Staten. Google combineert opgeslagen IP-adressen niet met andere gegevens die ze hebben. Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zoals hiervoor is omgeschreven. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Beveiliging
Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw persoonlijke gegevens en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

We bewaren persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het bereiken van het doel. De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan waar wij ons aan moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan de algemene administratieplicht voor bedrijven zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek en de belastingwetgeving.

Recht tot correcties en laten verwijderen van persoonsgegevens
Als gebruiker kun je gegevens in de database van Flexpartners inzien, laten aanpassen, corrigeren of verwijderen. Dit kan door een verzoek per e-mail naar info@flex-partners.nl te sturen. Behoudens voor de doeleinden van het matchen en bemiddelen tussen opdrachtgevers en kandidaten, zal Flexpartners jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Mailingen voorzien wij van een opt-out, een link waarmee u zich kunt uitschrijven voor berichten per e-mail.

Je hebt daarnaast de volgende rechten:

  • Het recht de verwerking van jouw gegevens te beperken of jouw gegevens aan een andere partij over te dragen.
  • Het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw gegevens in te trekken. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen.

Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw gegevens niet conform de wet- en regelgeving worden verwerkt.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen
De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en eventuele wetswijzigingen.