Kenniswerkers

Unieke kennis en vaardigheden

Als intermediair kan het aantrekkelijk zijn om kennismigranten aan te nemen. Deze werknemers beschikken vaak over unieke kennis en vaardigheden die van grote waarde kunnen zijn voor een bedrijf. Alleen het verlonen van kennismigranten is niet hetzelfde als het verlonen van reguliere werknemers.

Registratie IND is verplicht

Bij het verlonen van een kenniswerker in Nederland is het verplicht om IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) referent te zijn. Dit betekent dat de werkgever zich moet registreren bij de IND en verantwoordelijk is voor de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot het verblijf van de kenniswerker in Nederland. De IND referent heeft onder andere de verplichting om ervoor te zorgen dat de kenniswerker over de juiste verblijfsdocumenten beschikt en om wijzigingen in de persoonsgegevens of werkomstandigheden van de kenniswerker door te geven aan de IND.

Specifieke eisen

Ook is het belangrijk om te weten dat kennismigranten aan specifieke eisen moeten voldoen. Zo moeten ze beschikken over een verblijfsvergunning en moeten ze voldoen aan het salariscriterium. Het salariscriterium is het minimumbedrag dat kennismigranten moeten verdienen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en is afhankelijk van de leeftijd van de kennismigrant en het type werk dat hij of zij verricht

De 30%-regeling

Een ander belangrijk aspect van het verlonen van kennismigranten is de 30% regeling. Dit is een fiscale regeling die ervoor zorgt dat kennismigranten, onder bepaalde voorwaarden 30% van hun bruto-inkomen belastingvrij kunnen ontvangen. Dit betekent dat de kennismigrant netto meer overhoudt dan wanneer hij of zij geen gebruik maakt van deze regeling. Voor jou als werkgever betekent dit dat je de kennismigrant een belastingvrije vergoeding kunt geven ter hoogte van 30% van het bruto-inkomen.

 

Blijf op de hoogte van de regels

Al met al kan het werken met kennismigranten voor intermediars een interessante optie zijn. Het is echter wel belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke regels en richtlijnen die gelden voor deze groep werknemers. 
Wij werken samen met een backoffice die gespecialiseerd is in het verlonen van kennismigranten. Wil je hier meer over weten? Bel of mail ons dan gerust.