Juridische ondersteuning

Herken je dat?

Je bent lekker bezig met waar je goed in bent: het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, als de wet plotseling wordt aangepast. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Of je bent volger van de ABU cao en het blijkt dat de cao niet wordt verlengd. Wat nu? Dit soort wijzigingen kan grote gevolgen hebben voor je organisatie. De financiële risico’s daarbij zijn vaak niet in te schatten. Op dit soort momenten is het prettig als je gebruik kunt maken van een expert op dit gebied.

 

Flex, een andere tak van sport

Ondanks dat flexibele arbeid onder het arbeidsrecht valt, is het andere tak van sport. Dat komt onder meer doordat in de uitzend-cao’s, zoals de ABU-cao en de NBBU-cao, van vrijwel elke wettelijke afwijkingsmogelijkheid gebruik is gemaakt. Een advocaat die voor het eerst kennis maakt met de wet- en regelgeving rondom flex heeft daardoor vaak geen idee waar hij of zij in is beland. Daar komt vaak ook nog de bij de opdrachtgever van toepassing zijnde cao bij. Helaas geldt dat de cao van de opdrachtgever doorgaans niet is afgestemd op de ABU-cao of NBBU-cao, met alle extra problemen van dien. En dit zijn slechts enkele voorbeelden van complicerende factoren die in de flex gelden.

SNCU

Alsof het voorgaande het nog niet lastig genoeg maakt, geldt dat cao-partijen ook nog een aparte cao-politie in het leven hebben geroepen, te weten de SNCU. De SNCU is met name bekend vanwege het harde en verstrekkende handhavingsbeleid. Zo heeft de SNCU bijvoorbeeld de mogelijkheid om bij een flexonderneming van een aantal steekproefpersonen loonstroken op te vragen en de eventueel geconstateerde fouten te extrapoleren over het totale personeelsbestand. Wordt bijvoorbeeld vastgesteld dat er bij één steekproefpersoon per abuis €  500,- te weinig is betaald, terwijl er 1.000 werknemers werkzaam zijn? Dan wordt de totale (zogenoemde “indicatieve”) schadelast door SNCU gemakshalve direct op €  500.000,- gesteld. Dat tikt natuurlijk hard aan. De SNCU is binnen de branche dan ook gevreesd.

Tijdige juridische bijstand is essentieel

Wij zijn een samenwerking aangegaan met een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in de flexbranche. Met het afsluiten van een abonnement kun je gebruikmaken van de expertise van deze advocaat. Waaronder telefonische ondersteuning, een quick scan van de algemene voorwaarden en de uitzendovereenkomsten en een gereduceerd tarief bij verdere procedures.