Vanaf 1 januari 2022: wijzigingen nieuwe cao voor uitzendkrachten

De kogel is nog niet helemaal door de kerk maar de kans is erg groot dat per 1 januari 2022 de cao voor uitzendkrachten volledig op de schop gaat. Deze wijzigingen hebben behoorlijk wat impact op je organisatie en werken waarschijnlijk kostprijsverhogend. Graag vertellen we je zo eenvoudig mogelijk wat er gaat veranderen en hoe je hier, wat op een goede manier mee om kan gaan.

Achtergrond
De SER (Sociaal Economische Raad) is het adviesorgaan van de overheid. Zij stelt dat structureel werk in principe georganiseerd wordt op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De SER heeft in juni advies uitgebracht over wat het nieuw te vormen kabinet zou moeten doen om de arbeidsmarkt te hervormen. Het advies vloeit voort uit bevindingen
van de commissie Borstlab.

In november 2018 stelde het kabinet de onafhankelijke Commissie Regulering van werk in. In de volksmond wordt dit de commissie-Borstlap genoemd. Het doel van deze commissie is het adviseren van het kabinet over de toekomst van het arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit.

In het advies geven zij concreet aan hoe andere contractvormen (uitzendarbeid, oproepcontracten, tijdelijke contracten, zzp) beter moeten worden gereguleerd. Het doel hiervan is tweeledig:

 • meer werk- en inkomenszekerheid realiseren
 • concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen

Waar dit eigenlijk op neerkomt is dat uitzenden volgens de SER weer terug moet naar ‘piek en ziek’. Anders gezegd: structurele banen voor mensen met een vast dienstverband
in plaats van ‘goedkopere’ uitzendkrachten. Of dit een juiste visie is laten we even in het midden.

Wat houdt dit SER advies in?

 • Nul-urencontracten verdwijnen
 • Uitzendwerk mag 3 jaar duren i.p.v. 5,5 jaar volgens de huidige uitzend-cao
 • Wettelijk minimumloon fors omhoog
 • Uitbreiding van de inlenersbeloning. Uitzendkrachten krijgen beter betaald
 • En krijgen dezelfde rechten als collega’s in vaste dienst
 • Zelfstandigen moeten minimaal 35 euro per uur verdienen
 • Uitzenden in Fase A (fase 1-2) naar 52 weken ipv 78 weken
 • Fase B (fase 3) naar 2 jaar. Is nu 4 jaar
 • Totaal uitzendwerk dus maximaal 3 jaar
 • De wettelij
 • ke onderbrekingstermijn van 6 maanden wordt geschrapt. Iemand die in fase A werkzaam is bij een uitzendbureau kan bij een ander bureau niet meer terugvallen naar begin fase A;
 • Adequaat pensioen voor uitzendkrachten, al na 8 weken aansluiten bij Stipp pensioenfonds
 • Wijziging van het pensioengevend salaris
 • Verhoging van de premies voor de werkgeversverzekeringen.

En dit zijn nog maar de zaken die nu al bekend zijn!

Wat doet de ABU?
Op dit moment heeft de ABU al besloten om vanaf 1 januari 2022 een aantal adviezen over te nemen. Dit doen ze dus vooruitlopend op de wetgeving. Uitbreiding van de inlenersbeloning.

 • Uitzendkrachten krijgen beter betaald en krijgen dezelfde rechten als collega’s in vaste dienst
 • Uitzenden in fase A (fase 1-2) naar 52 weken ipv 78 weken
 • Fas
 • e B (fase 3) naar 3 jaar. Is nu 4 jaar
 • Adequaat pensioen voor uitzendkrachten, al na 8 weken aansluiten bij het Stipp pensioenfonds
 • Wijziging van het pensioengevend salaris

Je hebt dus nog tot 1 januari 2022 om je hierop voor te bereiden! Dat betekent o.a. dat je je Algemene Voorwaarden en uitzendovereenkomsten misschien moet aanpassen.

Wat nu?
Je opnieuw verdiepen in allerlei wijzigingen, risico’s inventariseren en risico’s nemen? Terwijl je je zou moeten focussen op je primaire proces: vraag en aanbod bij elkaar brengen. Hier zit je als ondernemer niet op te wachten.

Juridisch abonnement
Wil jij je focus houden op het primaire proces? Flexpartners werkt samen met een advocaten- kantoor dat gespecialiseerd is in flexrecht. Met een abonnement van slechts € 99,00 per maand kan je gebruikmaken van de expertise van deze advocaat. Hieronder valt telefonische ondersteuning, een quick scan van de algemene voorwaarden en de uitzendovereenkoms

ten en een gereduceerd tarief bij verdere procedures. Dus heb je vragen over bijvoorbeeld de nieuwe cao en wil je hierover sparren met een expert? Dan is dit een goede oplossing.

Uitbesteden backoffice
Een andere optie kan zijn om de verloning van je medewerkers onder te brengen bij een goede backoffice partij. Het voordeel is hiervan is dat deze backoffice juridisch werkgever wordt en hiermee het volledige risico van je overneemt. Jij kunt dan gewoon je focus houden op datgene waar jij goed in bent; vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Flexpartners heeft 40 jaar ervaring in de flexbranche. Wij weten als geen ander waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ons doel is ondernemers te helpen om te professionaliseren, te groeien en te besparen daar waar mogelijk. We werken samen met speciaal geselecteerde partners die je kunnen helpen om dit te realiseren. Door de juiste ondersteuning te krijgen van onze partners kan jij je focus houden en doen waar je goed in bent. Onze ervaring, begeleiding èn inkoopkracht helpt je aan de slimste oplossing.

Inhoud