De Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een wet die ervoor moet zorgen dat de arbeidsmarkt meer in balans komt. De overheid wil met deze wet ervoor zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen. De WAB is de opvolger van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die in 2015 is ingevoerd.

De maatregelen uit de WWZ hebben er onbedoeld voor gezorgd dat er een grotere kloof is ontstaan tussen vaste en flexibele arbeid. De WAB is bedoeld om deze kloof te herstellen. Met de invoering van de WAB worden vaste contracten iets minder vast doordat er meer mogelijkheden komen om het contract te laten ontbinden. Aan de andere kant worden flexibele contracten juist iets vaster. Daardoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen. Daarnaast worden onderdelen uit de regeling voor de transitievergoeding, de ketenbepaling en de WW-premie opnieuw aangepast. De Wet Arbeidsmarkt in Balans is op 1 januari 2020 ingegaan.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  • De ketenregeling is verruimd. Dit wil zeggen dat werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar kunnen aangaan. Daarna kan de werknemer alleen nog een vast contract aangeboden krijgen.
  • Werknemers hebben bij ontslag vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Ook de wijze waarop de transitievergoeding wordt berekend, is gewijzigd.
  • Er is een nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond. Dit wil zeggen dat ontslag ook mogelijk wordt als omstandigheden vanuit verschillende ontslaggronden via de kantonrechter lopen en deze samen een redelijke grond voor ontslag opleveren.
  • Werknemers met een payrollcontract krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers in vaste dienst.
  • Oproepkrachten hebben meer bescherming doordat zij minimaal 4 dagen van tevoren opgeroepen moeten worden voor werk. Zegt een werkgever binnen deze 4 dagen alsnog op, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen.
  • Het is voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Reden hiervan is dat werkgevers met de invoering van de WAB een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract.

Inhoud