Uitzendbureaus en factoring: de slimme keuze voor financiële groei

In de dynamische wereld van arbeidsbemiddeling worden bureaus vaak geconfronteerd met uitdagingen zoals lange betalingstermijnen en onzekerheid in de cashflow. Deze factoren kunnen een negatieve impact hebben op de groei en stabiliteit van jouw bureau. Gelukkig is er een oplossing die steeds populairder wordt: factoring. In dit artikel leggen we uit wat factoring is en welke voordelen het biedt ten opzichte van traditionele financieringsmethoden zoals een rekening courant of leningen.

Wat is factoring?

Factoring is een financieringsmethode waarbij een bureau zijn openstaande facturen verkoopt aan een factoringmaatschappij. In ruil daarvoor ontvangt het bureau direct een groot deel van het factuurbedrag, vaak binnen 24 tot 48 uur. De factoringmaatschappij neemt vervolgens het beheer van de facturen en het innen van de betalingen op zich. Jij kan je dus volledig richten op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

 

Waarom kiezen bureaus voor factoring?


Snelle beschikbaarheid van cashflow
Laten we een voorbeeld nemen waarin een bureau openstaande facturen ter waarde van €100.000 heeft. In plaats van te wachten op de betalingen van klanten gedurende een periode van 30 tot 90 dagen, kan het bureau ervoor kiezen om (een deel van) deze facturen te verkopen aan een factoringmaatschappij. Stel dat de factoringmaatschappij 90% van het totale factuurbedrag direct vooruitbetaalt (€ 90.000). Het bureau heeft dan direct toegang tot die cashflow om aan zijn lopende kosten te voldoen, zoals salarissen, huur en leveranciersbetalingen. Het resterende bedrag ontvang je zodra de klant heeft betaald.

Geen schuldopbouw
In tegenstelling tot leningen bij de bank, waarbij het bureau een schuld aangaat, is factoring geen vorm van lenen. Het is eerder een verkoop van activa (facturen) die al in het bezit zijn van het bureau. Hierdoor bouwt het bedrijf geen schulden op en wordt het niet geconfronteerd met rente- of aflossingsverplichtingen.

Kostenbesparing
Hoewel het tarief van factoringmaatschappijen meestal hoger is dan de rente op een banklening, moet je als bureau de totale kosten vergelijken. Bankleningen kunnen verborgen kosten met zich meebrengen, zoals administratiekosten, boetes voor vervroegde aflossing en rentewijzigingen. Als je kiest voor factoring hoef je niet meer zelf je debiteurenbeheer te doen en je debiteuren te verzekeren. Ook kan je vaak korting bedingen op het tarief van de factoringmaatschappij op basis van het volume van de verkochte facturen.

Risicobeheersing
Factoringbedrijven doen een kredietwaardigheidsonderzoek bij jouw klanten. Zo krijg je inzicht in de financiële stabiliteit en het betalingsgedrag van jouw klanten. Hierdoor verminder je het risico op oninbare vorderingen en kan je je richten op het aangaan van zakelijke relaties met kredietwaardige klanten.

Focus op kernactiviteiten
Met factoring wordt het debiteurenbeheer uit handen genomen. Dat scheelt tijd en gedoe. Tijd die jij kan besteden aan je kernactiviteiten.

Factoring groeit mee met je bedrijf
Hoe meer facturen jij genereert, hoe meer financiering je kan krijgen. Dit in tegenstelling tot een lening, waar je vastzit aan een vastgesteld bedrag. Ook kan je beslissen om slechts een deel van je facturen te laten factoren.

Conclusie

Factoring biedt dus meerdere voordelen voor bureaus, zoals het verbeteren van de cashflow en het verminderen van risico’s. Het is een flexibele en schuldenvrije financieringsoptie die  jou helpt om te groeien in een competitieve markt. Overweeg factoring als een strategische stap om jouw bedrijf te laten groeien. Wil je weten wat de kosten zijn voor jouw bureau? Onze partner maakt graag een offerte voor je op maat. Neem hier voor contact op met Flexpartners

 

Inhoud