De ontwikkelingen rondom het minimumloon

Op 1 juli stelt de overheid het nieuwe minimumloon weer vast. Voor de leeftijdscategorie van 21 jaar en ouder wordt dit € 10,14 per uur bij een 40-urige werkweek.

De overheid wil grote hervormingen op de arbeidsmarkt doorvoeren om de kloof op de arbeidsmarkt te verkleinen. Werkgevers, en ondernemers houden ons land vitaal en zijn cruciaal voor onze welvaart. De werkloosheid is laag in Nederland. Maar het Sociaal Cultureel Planbureau stelt wel dat er een kloof op de arbeidsmarkt is ontstaan. Zo’n 28% van de Nederlandse bevolking is op dit moment financieel kwetsbaar.

Werken moet lonen
Daarom wil de overheid de bestaanszekerheid van de lage inkomens versterken en de lasten verlagen. Het doel moet zijn dat werken loont en werkgeverschap en ondernemerschap aantrekkelijk blijft. Zodat het welzijn van iedereen stijgt. Het eindrapport van de Commissie-Borstlap en het SER MLT-advies vormen de leidraad voor hoe de inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst eruit komt te zien.

Minimumloon per 1 juli 2022
Eén van de onderdelen om de kwetsbaren te beschermen is het minimumloon. Elk half jaar stelt de overheid het nieuwe minimumloon vast. Dit wordt gedaan per 1 januari en per 1 juli van elk jaar. In de tabel hieronder kun je de nieuwe bedragen terugvinden.

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
21 jaar en ouder€ 11,26€ 10,67€ 10,14
20 jaar€ 9,01€ 8,54€ 8,01
19 jaar€ 6,76€ 6,40€ 6,08
18 jaar€ 5,63€ 5,34€ 5,07
17 jaar€ 4,45€ 4,22€ 4,01
16 jaar€ 3,89€ 3,69€ 3,50
15 jaar€ 3,38€ 3,20€ 3,04

Omgerekend komt dit voor werknemers van 21 jaar en ouder uit op:
€ 1.756,20 per maand
€ 405,30 per week
€ 81,06 per dag

Parttimers
Voor parttimers geldt loon naar rato. Werkt een werknemer minder dan fulltime? Dan geldt ook een lager minimumloon. Dat is afhankelijk van wat je organisatie als fulltime werkweek hanteert.

BBL
Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar die werken op basis van een arbeidsovereenkomst in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden andere percentages.

CAO
Let op je cao. Want in sommige cao’s zijn hogere minimumlonen -ook wel garantielonen genoemd- verplicht.

Wat gaat er de komende twee jaar gebeuren? 
In juni 2022 heeft het Europees Parlement een principeakkoord bereikt over het verhogen van het wettelijk minimumloon in alle Europese lidstaten. Er staat een vuistregel in het akkoord om de hoogte van het minimumloon vast te stellen: neem 50% van het gemiddelde brutoloon dat in een land verdiend wordt als minimumniveau en 60% van het gemiddelde salaris. Dit zou voor Nederland betekenen dat het minimale bruto uurloon verhoogd moet worden naar naar € 14,-.

Besluitvorming in september
Deze wet moet nog worden aangenomen door alle ministers van Sociale Zaken in de Europese Raad. Dat staat gepland voor september. Als de wet wordt aangenomen, dan heeft het kabinet feitelijk nog twee jaar de tijd om de

Inhoud