Besparen op de premie voor de Werkhervattingskas (Whk)

Iedere intermediair die zelf de verloning uitvoert, draagt werkhervattingskas (Whk) premie af voor zijn medewerkers. Deze Whk premie is een onderdeel van de werknemersverzekeringen. Met deze premie worden de loonkosten van werknemers gefinancierd die ziek of arbeidsongeschikt zijn. Dit kan dan gaan om kort- of langdurig ziekteverzuim. Op deze premie kun je flink besparen. We vertellen je er graag meer over.

Is een werknemer ziek? Dan zijn er een aantal verplichtingen waaraan je als werkgever moet voldoen voor de re-integratie van de werknemer. Hierbij wordt dan gekeken naar het soort contract en de duur van het verzuim van de werknemer.

Hoe wordt de hoogte van de Whk-premie bepaald?
Elk jaar ontvang je als intermediair in november van de belastingdienst de Whk-beschikking voor het daaropvolgende jaar. De belastingdienst stelt het percentage vast aan de hand van het totaalbedrag aan uitkeringen dat is uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden, verbonden aan jouw organisatie. Hierbij kijken zij naar de situatie van 2 jaar geleden. Dus de percentages voor 2023 worden berekend met informatie uit het jaar 2021. De Whk-premie bestaat uit 2 delen:

  1. WGA: dit is een premie voor werknemers met een vast of tijdelijk contract die na 2 jaar een WGA- uitkering ontvangen.
  2. ZW: een premie voor werknemers die een tijdelijk contract hebben, arbeidsongeschikt raken en hierdoor (maximaal) twee jaar een ziektewetuitkering ontvangen.

Werknemers die ziek of arbeidsongeschikt uit dienst gaan, kunnen van grote invloed zijn op het premiepercentage dat je als intermediair betaalt. Werknemers belanden na 2 jaar ziekte op de instroomlijst van de intermediair. Aan de hand van deze lijst wordt bepaald hoeveel premie je moet gaan betalen.

Premie is afhankelijk van de omvang van je organisatie
De indeling in een werkgeverscategorie is dus bepalend voor de hoogte van de Whk-premie. Afhankelijk van de hoogte van de totale loonsom word je in een categorie ingedeeld. De hoogte van deze totale loonsom is in 2022 verhoogd.

  • Een kleine werkgever heeft een loonsom van < € 882.500
  • Een middelgrote werkgever heeft een loonsom van tussen  € 882.501 en € 3.530.000
  • Een grote werkgever heeft een loonsom van > € 3.530.001

Kleine werkgevers dragen een vooraf bepaalde sectoriale premie af. Deze staat vast. Middelgrote werkgevers dragen een premie af die deels afhankelijk is van de sectorindeling en deels van de hoogte van de arbeidsongeschiktheidslast. Grote werkgevers dragen een premie af die volledig afhankelijk is van de arbeidsongeschiktheidslast.

Middelgrote en grote organisaties
Omdat de premie bij middelgrote en grote organisaties (deels) afhankelijk is van de arbeidsongeschiktheidslast, is het belangrijk om deze last zo laag mogelijk te houden. Re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers is hiervoor zeer bepalend.

Hoe zorg je ervoor dat je minder premie betaalt?
Omdat met name middelgrote en grote organisaties (deels) een gedifferentieerde premie betalen, is het belangrijk om de Whk-premie te laten controleren zodra je deze ontvangt van de belastingdienst. Dit kan een flinke besparing opleveren omdat de premie wordt betaald over je volledige loonsom. Ervaring leert dat de belastingdienst vaak een foutieve berekening maakt op basis van onjuiste gegevens van het UWV. Onze partner kan deze berekening voor je controleren. Dit gebeurt op basis van no cure no pay.

No cure, no pay
Zodra je in november de beschikking ontvangt, heb je 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Maar je hoeft hier niet op te wachten. Door nu al in actie te komen, kan de beschikking al eerder worden gecontroleerd. Ook is er een mogelijkheid om tot 5 jaar terug een herzieningsverzoek in te dienen. Aangezien de premie wordt betaald over de volledige loonsom kan dat een grote besparing opleveren. Onze partner kan ook deze controle voor je uitvoeren op basis van no cure no pay.

Wil je hier wat meer over weten? Neem dan contact op met Flexpartners

Inhoud