Column Robert- Specialismen van de backoffice

Ga voor de perfecte backoffice match: ontdek specialismen

Flexibiliteit is een sleutelbegrip binnen de uitzendbranche. Dat geldt niet alleen voor uitzendkrachten, maar zeker ook voor intermediairs. Zij moeten flexibel zijn in de dienstverlening naar hun opdrachtgevers. Het is vaak al lang niet meer voldoende om je uitsluitend te richten op de reguliere, Nederlandse uitzendkracht. Het is inmiddels heel gewoon om ook zzp’ers in te zetten of uitzendkrachten uit de Europese Unie of zelfs daarbuiten, de zogenaamde kennismigranten. En dat vergt nogal wat van hun backoffice! Dat is ook de reden dat er binnen deze branche een aantal specialismen zijn ontstaan.

Zzp-bemiddeling

Iedere intermediair kan zich bezighouden met de bemiddeling van zzp’ers, maar er komt nog zo veel meer bij kijken. Ben jij je bijvoorbeeld ook bewust van de verschillende mogelijkheden en risico’s? Treed je op als opdrachtgever of bemiddelaar? Heb je inzicht in de verschillende modelovereenkomsten? Weet je bij wie de leiding en het toezicht liggen? Zijn er voldoende opdrachtgevers en zijn deze kredietwaardig? En wie draagt het debiteurenrisico? Een hoop vragen waar je als intermediair misschien niet bij stilstaat, maar waar een gespecialiseerde backofficepartij de antwoorden op heeft.

Arbeidsmigranten

Inwoners uit de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (de Europese Economische Ruimte (EER)) en Zwitserland zijn vrij om als uitzendkracht in Nederland te werken. Zij werken hier onder gelijke voorwaarden als Nederlandse uitzendkrachten. Daar horen een aantal verplichtingen bij:

 • De arbeidsmigrant heeft een geldig identiteitsbewijs;
 • Het uitzendbureau biedt de uitzendovereenkomst aan in het Nederlands en de moedertaal van de arbeidsmigrant;
 • De arbeidsmigrant krijgt een gelijke beloning als de Nederlandse collega’s;
 • De werkgever doet een aanbod voor een zorgverzekering;
 • Na 26 weken informeert de werkgever over de mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren;
 • De werkgever geeft voorlichting over de vervoersmogelijkheden naar het land van herkomst en van en naar de werkplek.

De ET-regeling

Dubbel gunstig is de ET-regeling. Hiermee kom je als uitzendbureau de arbeidsmigrant tegemoet in hoge kosten. Denk aan reiskosten, dubbele huisvestingkosten en levensonderhoud. Je ruilt dan een deel van het bruto-inkomen in voor een netto-inkomen. Daarmee ontvangt de uitzendkracht niet alleen een hoger nettoloon, maar dalen ook de werkgeverslasten van het uitzendbureau. Dat betekent een aanzienlijke daling van je kostprijs

Niet iedere backofficepartij heeft de juiste kennis voor het inzetten van arbeidsmigranten. Werk je met veel arbeidsmigranten of is dat jouw ambitie? Zoek dan een partij die jou volledig kan begeleiden en de regelingen en verplichtingen op de juiste wijze kan toepassen.

Kennismigranten

Arbeidsmigranten van buiten de EER en Zwitserland vallen onder de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Zij hebben een tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te mogen werken. Tenzij het gaat om kennismigranten. Zij zijn hoogopgeleid en komen in Nederland werken vanwege hun specialistische kennis. Om deze uitwisseling makkelijker te maken, heeft Nederland een speciale kennismigrantenregeling. Wil je hiervoor in aanmerking komen, dan moet je als bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De werkgever moet IND-referent zijn;
 • De minimale contractduur is 3 maanden;
 • De kennismigrant ontvangt minimaal het minimumsalaris;
 • Daarnaast moet de kennismigrant een geldig paspoort en een in Nederland afgesloten zorgverzekering hebben
 • De persoon mag geen gevaar voor de nationale veiligheid vormen.

Het is niet eenvoudig om aan deze voorwaarden te voldoen, want IND-referent word je niet zomaar. Gelukkig bestaan er backofficepartijen die dit wel zijn. Zo kunnen zij ook jou als intermediair helpen om kenniswerkers in te zetten.

Wat, of beter, wie is de juiste keuze?

Flexpartners werkt samen met diverse gespecialiseerde backofficepartijen. Wij helpen je bij het maken van de juiste keuze die aansluit bij jouw dienstverlening. Daarbij is het niet altijd nodig om de gehele backoffice uit te besteden. Denk er bijvoorbeeld aan om een deel van jouw backoffice-activiteiten uit te besteden of voor verschillende specialismen aparte partners in te schakelen.

Inhoud