Maakt u zich zorgen over het toelatingsstelsel (Wtta)? Er is een oplossing!

Vanaf 1 januari 2026 geldt de Wtta (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten) voor alle organisaties die arbeidskrachten ter beschikking stellen als bedoeld in de Waadi. Dit geldt voor uitzend- en detacheringsbureaus en voor payrollorganisaties (Flexbureaus). Als je dit niet goed regelt, kan dit grote consequenties hebben. Maar wat gebeurt er als je je netjes aan de regels wilt houden, maar gewoonweg niet over het benodigde kapitaal beschikt? Gelukkig is ook daar een oplossing voor: Je kan een samenwerking aangaan met een backofficepartij die wel is toegelaten.

Vanaf 1 januari 2026 (beoogde invoeringsdatum) is het verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen of in te huren bij een partij die niet is toegelaten. Doe je dit toch? Dan kun je als Flexbureau èn als opdrachtgever aanzienlijke boetes krijgen. De enige uitzonderingen hierop zijn collegiale inhuur en intraconcern uitzenden.

Wat als je zelf toegelaten wilt worden?
Dan is 1 juli 2025 een belangrijke datum.Dit is de datum waarop de aanvraag voor toelating binnen moet zijn bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Flexbureaus die dat doen vallen dan onder het overgangsrecht. Zij kunnen dan gewoon blijven uitzenden of uitlenen tot het moment dat de minister een besluit heeft genomen. Ook als de datum van 1 januari 2026 al gepasseerd is.

Wat zijn de eisen voor toelating?
Om toegelaten te worden, moet je als organisatie voldoen aan de huidige normen van het SNA-keurmerk (NEN 4400), aangevuld met extra verplichtingen.

Ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid
Hieronder valt:

 • De identificatie van de onderneming;
 • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
 • Loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes die voortvloeien uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
 • Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Naast de basis-verplichtingen die nodig zijn voor het behalen en behouden van het SNA-keurmerk zijn er voor toelating nog extra verplichtingen. Flexbureaus zullen minstens twee keer per jaar hierop worden gecontroleerd. Dit gebeurt nu al voor de NEN-4400 die ongeveer 1 dag duurt. De nieuwe controles zullen waarschijnlijk 3,5 dagen duren

Extra verplichting noodzakelijk voor de toelating

 • Bankgarantie (waarborgsom) van € 100.000:
  Deze garantie wordt verplicht gesteld voor toelating. Het doel hiervan is vluchtig ondernemerschap tegengaan. Startende Flexbureaus hebben de eerste 6 maanden een lagere waarborgsom van € 50.000. Na die 6 maanden moet de waarborgsom worden verhoogd naar € 100.000.

De bankgarantie is niet nodig voor Flexbureaus die:
– al 4 jaar NEN-4400 gecertificeerd zijn (vanaf 1-1-2022)
– in deze 4 jaar daadwerkelijk hebben uitgezonden
– geen betalingsproblemen met de Belastingdienst hebben.

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG):
  De VOG wordt aangevraagd via Justitie en geeft aan dat het Flexbureau geen strafblad heeft dat in strijd is met de functie-eisen.

 • Betaling van het juiste loon:
  Flexbureaus moeten het juiste loon betalen op basis van de loonverhoudingsnorm. Dat betekent dat uitzendkrachten dezelfde rechten en voordelen moeten krijgen als medewerkers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.

 • Bieden van een veilige werkplek:
  Flexbureaus moeten informatie over veiligheid op de werkplek verstrekken aan medewerkers en deze informatie moet actief worden gecontroleerd door de opdrachtgever.

 • Aanbieden van passende huisvesting:
  Binnen de nieuwe certificering zal er strenger gecontroleerd worden op de kwaliteit van huisvesting. Flexbureaus die huisvesting aanbieden, moeten hiervoor apart gecertificeerd zijn bij de Stichting Normering Flexwonen (SNF).

 • Controle op aansluiting bij pensioen:
  De juiste pensioenaansluiting wordt onder de nieuwe certificering beter gecontroleerd.

 • Geldigheidsduur:
  Het certificaat blijft 4 jaar geldig en kan daarna verlengd worden. Als het Flexbureau in deze 4 jaar zijn toelating heeft behouden en ieder jaar flexkrachten ter beschikking heeft gesteld vervalt de waarborgsom


Wat als je niet over de benodigde bankgarantie beschikt?
Als je geen € 100.000 beschikbaar hebt (of € 50.000 voor starters), dan moet je helaas stoppen met het ter beschikking stellen van medewerkers op 31 december 2025.

De oplossing: Samenwerken met een toegelaten backoffice
Om te voorkomen dat je moet stoppen met je werkzaamheden en om de continuïteit van je onderneming niet in gevaar te brengen kan je een samenwerking aangaan met een toegelaten backofficebureau. Zij worden dan de juridisch werkgever en nemen deze zaken van je over. Je  bent dan weliswaar geen zelfstandig Flexbureau meer, maar je kunt wel blijven doen waar je goed in bent: het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Wil je hier meer over weten? Maak een afspraak en we lichten dit graag aan je toe. En we kunnen samen met jou kijken welke backofficepartij het beste aansluit bij jouw wensen en activiteiten.

Inhoud