De huisvesting voor je arbeidsmigranten goed en voordelig geregeld via ons platform

Sinds de openstelling van de Europese grenzen voor vrij verkeer van personen is internationale arbeidsmigratie niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Als intermediair hecht je er natuurlijk waarde aan je arbeidsmigranten goed te huisvesten, maar de krapte op de woningmarkt maakt het vinden van geschikte woonruimte er niet gemakkelijker op. Dit niet in de laatste plaats omdat aan de huisvesting voor deze uitzendkrachten en flexwerkers uit het buitenland strenge normen gesteld worden door de SNF, de Stichting Normering Flexwonen voor arbeidsmigranten. Zoek je een vertrouwde partner voor huisvesting van je uitzendkrachten, dan kun je terecht op het dienstenplatform van Flexpartners. Wij hebben een partner voor je gevonden die woningen met het SNF keurmerk door het hele land aanbiedt tegen alleszins redelijke prijzen. Wat deze verder voor je kan betekenen en waarom SNF registratie ook voor jou als uitzendbureau belangrijk is lees je verderop. Je mag natuurlijk ook direct contact opnemen voor meer informatie of advies, wij helpen je graag verder!

Bel: 0411 244004Contactformulier

Je arbeidsmigranten huisvesten met een persoonlijk tintje

Onze partner voor de huisvesting van uitzendkrachten heeft een transparante database ingericht waarin alle aangeboden woningen met foto’s en video’s worden gepresenteerd. Tevens zie je meteen de faciliteiten, prijs en de beschikbaarheid. Om toegang te krijgen tot de database kun je onder gunstige voorwaarden een abonnement afsluiten, waarna je op je gemak de voor jou meest geschikte woningen kunt selecteren en reserveren. Na reservering kunnen zowel jij als je ingehuurde flexwerkers gebruik maken van een speciaal ontwikkelde app. In iedere woning bevindt zich een QR code die met de app uitgelezen kan worden. In deze code is algemene informatie over de woning en de omgeving opgeslagen, zoals de wifi code, winkels in de buurt, ophalen huisvuil etc. Jij kunt hier zelf eigen informatie aan toevoegen, bijvoorbeeld een welkomstbericht in je eigen huisstijl, richtlijnen omtrent de uit te voeren werkzaamheden, werktijden en dergelijke. Ook kun je met de app regelen of en wanneer een schoonmaakbeurt of reparaties nodig zijn.

Wat houdt het SNF keurmerk in en waarom is het belangrijk

SNF, de Stichting Normering Flexwonen, is in het leven geroepen om misstanden bij de huisvesting van arbeidsmigranten zoveel mogelijk te voorkomen. Er zijn twee mogelijkheden tot registratie. De reguliere registratie is voor organisaties die woningen voor flexwerkers aanbieden en beheren. De normen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor registratie zijn onder andere minimum eisen voor ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening en brandveiligheid. Na registratie wordt jaarlijks gecontroleerd of de betreffende woning nog aan de normen voldoet. Beheer je zelf geen woningen, maar huur je de huisvesting voor je uitzendkrachten in bij een organisatie die SNF geregistreerd is, dan kun je je aanmelden voor het SNF-inhuur-register. Ook hiervoor geldt een jaarlijkse controle, waarin je moet kunnen aantonen dat je al je arbeidsmigranten laat huisvesten door een organisatie met een geldig SNF keurmerk.

Het is niet verplicht je te laten registreren bij de SNF, maar waarom is dit keurmerk dan toch belangrijk, zeker voor jou als intermediair? Dit is voornamelijk vanwege de WAS, de Wet Aanpak Schijnconstructies, die sinds 2017 inhoudingen op of verrekeningen met het wettelijk minimumloon verbiedt, met twee uitzonderingen: zorgverzekering en huisvesting. Voor deze laatste mag je maximaal 25% inhouden op het loon van je uitzendkrachten, maar alleen met een geldig SNF keurmerk, van jezelf of van de door jou ingehuurde huisvester. Voor de inhouding is wel ook een schriftelijke volmacht van de medewerker nodig, maar met een goede huisvesting zul je hierover gemakkelijk tot overeenstemming kunnen komen.

Het vertrouwde dienstenplatform, ook voor huisvesting arbeidsmigranten

Flexpartners is het vertrouwde dienstenplatform voor de ambitieuze intermediair. Wij hebben een compleet pakket ondersteunende diensten dat wij dankzij collectieve inkoop tegen de voordeligste prijzen en met de gunstigste voorwaarden kunnen aanbieden. Flexwerkers en arbeidsmigranten huisvesten is er daar slechts één van. Wij kunnen je ook helpen met de uitbesteding van bijvoorbeeld je backoffice, SEO, en mobiliteit. Wil je meer weten over de huisvesting van uitzendkrachten of enig andere dienst van ons dienstenplatform, neem dan gerust even contact met ons op, wij staan altijd voor je klaar.