De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een wet die ervoor moet zorgen dat de arbeidsmarkt meer in balans komt. De overheid wil met deze wet ervoor zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen. De WAB is de opvolger van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die in 2015 is ingevoerd.

De maatregelen uit de WWZ hebben er onbedoeld voor gezorgd dat er een grotere kloof is ontstaan tussen vaste en flexibele arbeid. De WAB is bedoeld om deze kloof te herstellen. Met de invoering van de WAB worden vaste contracten iets minder vast doordat er meer mogelijkheden komen om het contract te laten ontbinden. Aan de andere kant worden flexibele contracten juist iets vaster. Daardoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen. Daarnaast worden onderdelen uit de regeling voor de transitievergoeding, de ketenbepaling en de WW-premie opnieuw aangepast.